Ga naar de inhoud

Over ons

Wie zitten er in het bestuur van de Stichting Sportgebouwen Groenoord

We willen iets neerzetten voor de samenleving van Schagen

De voorzitters van voetbalclub Schagen United, hockeyclub Magnus en handbalvereniging Schagen hebben de handen ineengeslagen om op deze
locatie een gezamenlijk clubgebouw te realiseren, inclusief kantine en kleedaccommodaties. Daarnaast is Stichting Kinderopvang Regio Schagen bij de conceptontwikkeling actief betrokken, om op de locatie ook een buitenschoolse opvang mogelijk te maken die volledig op sport gericht is.

Voor het vormgeven van de samenwerking, hebben de vier organisaties Stichting Sportgebouwen Groenoord (SSG) opgericht. Gezamenlijk hebben ze het idee opgevat dat het te realiseren clubgebouw gecombineerd zou kunnen worden met de al op het sportpark aanwezige Groeneweghal. Deze hal behoeft op termijn renovatie of vernieuwing. Datzelfde geldt overigens ook voor de Spartahal elders in Schagen.
Als alternatief voor renovatie van beide hallen, zou de Spartahal kunnen verhuizen naar Groenoord om bij de Groeneweghal gevoegd te worden. Inmiddels is ook turnvereniging Lycurgus Advendo bij het project betrokken.

Op basis van het idee dat al deze voorzieningen elkaar kunnen versterken, is een concept ontstaan voor een combinatie tussen een nieuw clubgebouw, een dubbele sporthal, een sport-BSO en een turnzaal. Dit concept, Open Sportpark Groenoord genoemd, wordt voorgesteld als een open toegankelijke plek, waar 7 dagen per week van ’s morgensvroeg tot ’s avonds laat op uiteenlopende manieren bewogen kan worden, zowel op het gebied van binnen- als van buitensport. Hierbij worden ook andere sport- en verwante organisaties betrokken, zoals een fysiotherapiepraktijk.

Duurzaamheid

Veel aandacht bij het ontwerp van het multifunctionele clubhuis zal uitgaan naar energiearme oplossingen en gebruik van duurzame materialen 

Bestuursleden

Het stichtingsbestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en een afvaardiging van diverse verenigingen of instellingen

Lous Kruijer

VOORZITTER

contact

Gert Tuinsma

SECRETARIS

contact

John Pannekeet

FINANCIEEL

contact

Frits Nieuwenhuizen

ALGEMEEN LID
(VOETBAL)

contact

Gerard Wortel

ALGEMEEN LID
(HANDBAL)

contact

Tjeerd van der Woude

ALGEMEEN LID
(HOCKEY)

contact

Mascha de Wit

ALGEMEEN LID
(SKRS Kinderopvang)

contact

Missie

Het stimuleren van gezondheid, geluk en welbevinden in de Schager samenleving vanuit ontmoeting, sport en saamhorigheid

Visie

Het bruisende sportieve centrum zijn van Schagen. Duurzaam, toekomstgericht, verbindend en gezellig

Waarden

Verbinding, Versterken, Samenwerking en Maatschappelijk betrokken. Duurzaam en innovatief