Ga naar de inhoud
Home » Energiezuinig

Energiezuinig

Clubgebouw met veel aandacht voor duurzaamheid

Energiezuinig

Naast het vergroten van het beweegaanbod en het bouwen aan de ideale structuur, dient het uitgangspunt uiteraard te zijn dat deze accommodatie 100% duurzaam en zoveel mogelijk onafhankelijk van elektriciteits- en warmtenetten wordt gerealiseerd.

Denk hierbij ook aan maatregelen met het oog op de duurzame stad en klimaatadaptatie: water- en afvalmanagement, groene daken en hergebruik van water- of afvalstromen.

Een kostenneutrale exploitatie, inclusief een duurzaam businessmodel voor alle betrokkenen, is hierbij het uitgangspunt.
De realisatie van dit sportpark dient op alle drie van deze aspecten – beweegaanbod, exploitatiemodel en duurzaamheid – een voorbeeld voor andere gemeenten te zijn.